Zoals u van een professioneel en deskundig kantoor mag verwachten bieden wij een breed scala aan diensten.

Administratieve dienstverlening
 • Bijhouden financiële administratie
 • Verzorgen complete administratie inclusief betalingen
 • Monitoring van door klant zelf gevoerde administratie
 • Tussentijdse rapportages van financiële verantwoordingen
 • Loonadministraties met eventueel ziekmeldingen en opgave
 • pensioenfondsen en overig personeelsgerelateerde verzekeringen
 • Online software iMuis (klant houdt zelf administratie bij)

Fiscale werkzaamheden
 • Aangiften       
 • Omzetbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Dividendbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

Advisering/overig
 • Begeleiding bij overname en verkoop van ondernemingen
 • Waardeberekeningen ondernemingen
 • Optreden als executeur bij nalatenschappen
 • Pensioenberekeningen eigen beheer
 • Kostprijsberekeningen

Jaarrekeningen
 • Samenstellen en rapportage
 • Beoordelen van de door uw onderneming opgestelde cijfers
 • Publicatiestukken voor het handelsregister

Overig
 • Klankbord en sparringpartner voor onze klanten

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Register Belastingadviseurs en het vaktechnisch bureau Extendum.

logo NBA